ECB höjer styrräntan

Under torsdagen kom ett nytt räntebesked från ECB och det blev en ny höjning om 50 punkter. Den underliggande inflationen är fortsatt stigande på många håll i Europa och fokuset bland många svenskar hamnar nu i stället på nästa veckas Riksbanksbesked.

Den stigande inflationen har fått många av världens centralbanker att använda ränteverktyget med syfte att stävja utvecklingen. För många hushåll innebär det högre boendekostnader och mindre pengar att lägga på annat. Det innebär dock också att värdet på de lån som är utestående hos befolkningen minskar.
För att förstå hur inflationen spelar in i effekten av centralbankernas ränteverktyg så visar diagrammet nedan hur styrräntan för olika länder påverkar människor realt, alltså rensat för inflationen. Diagrammet visar att ränteläget i Sverige men också i flertalet andra länder varit exceptionellt lågt det senaste halvåret och att penningpolitiken i praktiken blivit ovanligt expansiv. Det är också en viktig del i varför många centralbanker fortsätter att höja räntan trots att ekonomin i många länder nu ser ut att bromsa in och i stället har en lågkonjunktur är i antågande.

Hur påverkar den höjda styrräntan svenska hushåll?

Situationen med stigande räntor påverkar dock olika hushåll olika mycket. Huruvida du har ett bundet lån eller inte påverkar till exempel stort på kort sikt när svängningarna är stora. Sverige har en ovanligt hög andel bostadslån med rörlig ränta. Under november motsvarade andelen cirka 80 procent av det totala antalet lån för bostadsköp.

Särskilt problematisk blir situationen med en rörlig ränta på ett bostadslån om det dessutom utgör en stor andel av din disponibla inkomst. Även här är Sverige ett land där bostadslånen utgör en ovanligt hög andel av hushållens disponibla inkomster. Under 2020 utgjorde de nästan 200 procent av svenskarnas disponibla inkomster. Här kan du läsa mer om utvecklingen av hushållens skulder i Sverige, vill du se hur skulderna förhåller sig till tillgångarna kan du läsa mer här.

Med anledning av hur bostadsmarknaden i Sverige ser ut så är alltså svenska hushåll extra känsliga mot räntehöjningar. Räntekänsligheten gör att en räntehöjning i Sverige på kort sikt kan få helt andra effekter på saker som exempelvis privat konsumtion än vad motsvarande skulle få i exempelvis Tyskland. Om du vill veta mer om hur bolåneräntan i Sverige kan tänkas utvecklas framöver kan du läsa mer här.