Sverige störst i EU på antalet patentsökningar

Sverige ansökte om näst flest patent i världen sett till antalet invånare förra året. Det framkommer i en rapport som presenterades av European Patent Office (EPO) tidigare i veckan. Schweiz ligger likt tidigare år som nummer ett även 2020.

I länder såsom Nederländerna, Storbritannien och Tyskland har antalet patentansökningar fallit kraftigt till följd av coronakrisen. I Sverige har siffran istället ökat med 0,6 procent vilket tyder på att Sverige i det här hänseendet klarat sig relativt bra. Det finns även andra länder som haft en tydlig uppgång, där exempelvis Finland sett en ökning på drygt 11 procent. I Sverige lämnades flest patent in inom sektorn för telekommunikation och svenska företaget Ericsson var nummer fem på den globala listan över flest ansökningar per företag.

 

Det finns många olika sätt att mäta innovation på, exempelvis går det även att mäta antalet patentsökningar per BNP men det är också viktigt att undersöka hur patenten kommer till användning. Patent är fortfarande en viktig faktor för att mäta innovation i ett land då det indikerar hur väl ett lands samhällsinstitutioner skyddar de resultat som kommer ur landets forskning och utveckling .