Fler uppsagda efter varsel

Fler varsel leder till uppsägning enligt Arbetsförmedlingens senaste uppföljning. Nära 60 procent av de som varslades under coronakrisens fyra första månader hade sagts upp ett halvår senare. I de hårdast drabbade länen hade över 80 procent förlorat jobbet.

Coronapandemins utbrott speglades tidigt i en rekordökning av antalet varsel om uppsägning på arbetsmarknaden. Under krisens fyra första månader varslades över 90 000 personer om uppsägning. Det kan jämföras med totalt 50 000 personer som varslades under helåret 2019. I höstas rapporterade Arbetsförmedlingen att mer än hälften av de som varslades om uppsägning i mars och april hade blivit uppsagda. En ny uppföljning visar att den siffran inte har sjunkit.

Nära 6 av 10 personer, eller 58 procent, av de som varslats om uppsägning under mars-juni hade förlorat jobbet ett halvår senare. De senaste siffrorna visar att det finns tydliga regionala skillnader. Hårdast drabbade är varslade i Dalarna och Uppsala län där siffran överstiger 80 procent.

Antalet uppsagda under uppföljningsperioden varierar även mellan olika branscher. Över 70 procent av de varslade inom hotell- och restaurang hade förlorat jobbet inom sex månader, följt av 68 procent av de varslade inom kultur, nöje och fritid samt 64 procent inom byggverksamhet.

Totalt har nära 120 000 personer varslats om uppsägning sedan coronapandemins start i början av mars 2020. De höga varseltalen och över 500 000 beviljade korttidspermitteringar visar hur pressat läget är inom näringslivet.