Förlängning av flera stödåtgärder

Idag presenterades vårpropositionen för 2021. Budgeten innehåller ökade offentliga utgifter på ungefär 45 miljarder kronor. De största utgiftsposterna i propositionen är förlängningen av omställningsstödet på 6,2 miljarder kronor, förlängning och ökade kostnader för ersättning för kostnader för sjuklön på 5,1 miljarder kronor samt evenemangsstöd på 3,5 miljarder kronor.

I enlighet med förväntningarna så medför 2021 års proposition för vårändringsbudgeten ökade offentliga utgifter för att motverka de negativa konsekvenser som coronapandemin inneburit. Arbetsmarknaden har som konsekvens av pandemin glidit isär. De aggregerade siffrorna från exempelvis barometerindikatorn pekar nu grönt men vid en analys på branschnivå är situationen mer problematisk där branscher inom detaljhandel, bygg & anläggning samt tjänstesektorn fortsatt utvecklas svagt. Det kan därav vara intressant att granska de näringslivsinriktade åtgärder som presenterades i propositionen för vårändringsbudgeten. Ungefär hälften av de totala utgifterna på 45 miljarder kronor som propositionen för 2021 års vårändringsbudget innebär kommer att gå till företag som stöttning till följd av coronapandemins konsekvenser.

Näringslivsåtgärder, vårpropositionen 2021

Kostnad (miljarder kr)
Förlängning av omställningsstödet6,20
Förstärkning av omställningsstödet för företag som drabbas av specifika förbud2,30
Förlängning av omsättningsstödet till enskilda näringsidkare2,00
Förlängning av stöd till handelsbolag0,60
Förlängning av stöd för hyreskostnader3,00
Förlängning och ökade kostnader för ersättning för kostnader för sjuklön5,10
Ökat antal personer inom stöd till korttidsarbete3,20
Sänkt arbetsgivaravgift för unga under sommarmånaderna1,50
Summa:23,90
LADDA NER
Källa: Regeringen

Utöver stöden till företagen föreslås även utbildningsåtgärder på motsvarande 1,3 miljarder kronor. Vården får också påökade resurser där bland annat 2 miljarder ska gå till uppskjuten vård och omkostnader. 3,4 miljarder ska gå till förberedelserna inför en vaccinering samt en fortgående smittspårning och storskalig testning. Idrotts- samt kulturrörelsen erhåller också förstärkta stöd på cirka 2 miljarder kronor. Du kan läsa mer om budgeten hos regeringen