Fler varsel har lett till uppsägning

Mer än hälften av de som varslades om uppsägning i mars och april har blivit uppsagda. Andelen är högre än under finanskrisen. Inom de hårdast drabbade branscherna har två av tre varsel lett till uppsägning.

Idag presenterade Arbetsförmedlingen den första uppföljning av de varsel om uppsägning som lämnades i mars och april. Totalt varslades 69 188 personer under perioden och tre månaders senare hade 53 procent blivit uppsagda. Andelen är högre än under finanskrisen, då motsvarande siffra för perioden oktober 2008 – juni 2009 uppgick till 51 procent.

Det finns dock stora skillnader mellan olika branscher. Hårdast drabbat var hotell- och restaurang där mer än två av tre varsel har lett till uppsägning.

Uppsägningar per bransch

Andel av antal varslade

Andel uppsagda (%)Antal varslade om uppsägning
Hotell- och restaurangverksamhet6817 312
Kultur, nöje och fritid624 555
Byggverksamhet542 479
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster5311 011
Tillverkning497 173
Handel487 272
Transport468 122
Verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik424 004
Övrigt413 079
Annan serviceverksamhet331 149
Information och kommunikation333 032
LADDA NER
Källa: Arbetsförmedlingen
Avser varsel under perioden mars - april och uppsägningar till och med augusti

Mer dystra siffror som presenterades var att antalet inskrivna arbetslösa nu återigen ökar snabbt. Under vecka 36 skrev 15 635 personer in sig som arbetssökande, vilket var 5 000 fler jämfört med vecka 35. Dock ökade även utflödet från arbetslöshet till arbete och utbildning vilket visar sig i att det totala antalet öppet arbetslösa och sökande i program minskade något under veckan.