Läget i ekonomin – januari

I årets första utgåva av Läget i ekonomin rörde sig åtta av tio indikatorer i rätt riktning. Barometerindikatorn steg med 3,6 enheter till 97,1 men läget bedöms alltjämt som svagt då uppgången kan vara tillfällig. På nedsidan ökade varslen och kronan försvagades. 

Under januari utvecklades flera indikatorer positivt. Barometerindikatorn, som visar på det allmänna stämningsläget i ekonomin, steg med 3,6 enheter till 97,1. Främst var det tillverkningsindustrin som bidrog till uppgången. Det är dock för tidigt att säga om detta var en tillfällig ökning eller ett första steg på en långsiktig förbättring. Därav bedöms indikatorn som fortsatt svag. Även inköpschefsindex utvecklades positivt och steg med 3,7 enheter under januari. Indikatorn ligger nu åter över 50-strecket, vilket kallas för tillväxtzonen. Läget går därför från svag till neutral.

På nedsidan ökade antalet personer som varslades om uppsägning. Under 2019 uppgick varslen till 50 000 vilket var en ökning med närmare 40 procent jämfört med 2018. På längre sikt ligger dock antalet varsel i linje med ett genomsnittligt år, och läget är därför fortsatt neutralt.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – januari