Konsumtionstappet under coronakrisen

Hushållens konsumtion har sedan i mars minskat jämfört med föregående år. I april och maj noterades de största tappen mot 2019. Raset var då betydligt kraftigare än under finanskrisens värsta period 2008. Trots en återhämtning under hösten ligger Sveriges konsumtion kvar på mycket låga nivåer - i linje med finanskrisens värsta period.

Under de senaste 20 åren har hushållens konsumtion ökat stadigt – med ett avbrott under finanskrisen 2008 - 2009. Skillnaden mellan finanskrisen och dagens situation är dock stor. Under finanskrisen var raset som störst under december 2008, då konsumtionen föll med 4,3 procent jämfört med samma månad 2007. Bottennoteringen under coronapandemin ser hittills ut att ha nåtts i april 2020, då svenskarnas konsumtion föll med 11,3 procent jämfört med april 2019. Trots att tappet nu har minskat, var konsumtionen 4,3 procent lägre i oktober jämfört med föregående år - samma nivå som under finanskrisens värsta månad.

Skillnaden mellan Sveriges branscher är dock stor. Medan möbelbranschen och dagligavaruhandeln har sett konsumtionen öka, har andra branscher det fortsatt tufft.

Konsumtionen av hotell- och restaurangtjänster minskade i maj 2020 med 44,6 procent jämfört med föregående år. I klädhandeln minskade konsumtionen med 32,3 procent. Även under hösten har situationen varit fortsatt bekymmersam för de båda branscherna. I oktober noterade hotell och restaurang en minskning med 17,2 procent jämfört med samma månad 2019, och klädhandeln minskade med 13,6 procent.

 

I osäkra tider är det vanligt att konsumtionen faller. Restriktioner och rekomnedationer för att minska smittspridningen är antagligen även en väsentlig del av förklaringen. Under det andra kvartalet 2020, när coronapandemin slog som hårdast mot konsumtionen, minskade också hushållens disponibla inkomster med 7,2 procent jämfört med föregående år. Nedgången drevs främst av fallande kapitalinkomster. Även detta kan ha bidragit till utvecklingen.