Läget i ekonomin – maj

Under maj svalnade konjunkturen vilket visar sig i att Barometerindikatorn backade med 2,7 enheter till 99,8. Stockholmsbörsen föll ordentligt och backade med 7,5 procent under månaden. Arbetslösheten gick åt motsatt håll och föll med 0,6 procentenheter på årsbasis.

I månadens utgåva av Läget i ekonomin skedde flera förändringar av indikatorerna. Hushållens konsumtion går från neutral till svag efter en ytterst modest tillväxttakt på 0,4 procent på årsbasis. Även exportorderläget försämrades och indikatorn går från stark till neutral. Dystrast var dock utvecklingen på Stockholmsbörsen som hade sin sämsta dag för året under maj och backade med 7,5 procent under månaden. Indikatorn går från stark till neutral.

Arbetslösheten drog dock åt motsatt håll och sjönk med 0,6 procentenheter jämfört med samma månad föregående år. Indikatorn går därför från neutral till stark.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – maj