Läget i ekonomin – november

I månadens utgåva av Läget i ekonomin utvecklades sex av tio indikatorer positivt. De flesta förändringar var dock små och bilden att ekonomin gått in i ett svagare konjunkturläge kvarstår. 

I novemberutgåvan av Läget i ekonomin uppvisar majoriteten av indikatorerna små förändringar. Ett undantag var hushållens konsumtion som växte med 3,7 procent på årsbasis. Man ska dock ha i minnet att konsumtionen utvecklades svagt under jämförelseperioden 2018 vilket till viss del inflaterar månadens siffra.

I övrigt kan man notera att SCB under månaden publicerade nya BNP-siffror samt revideringar av Arbetskraftsundersökningarna, AKU. BNP-tillväxten för det tredje kvartalet uppgick till blygsamma 0,3 procent. Främst var det exporten som bidrog till ökningen. Revideringarna av AKU påverkade inte BNP-siffrorna nämnvärt. Däremot  gjorde de större avtryck i arbetslöshetstalet. Det visade sig att arbetslösheten både hade överskattats och underskattats under perioden till följd av de kvalitetsbrister som nyligen upptäcktes i undersökningen.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – november.