Höjd skatt i 61 kommuner – Regionerna bakom de största ökningarna

Under 2020 kommer kommunalskatterna höjas i 61 kommuner. Regionerna står för 78 procent av den totala ökningen i Sverige. Mest höjs skatten i Ödeshög där den ökar med 1,85 kronor till 34,15. 

Nästa år kommer kommunalskatterna att höjas i 61 kommuner. Det är dock inte kommunerna utan regionerna (tidigare landsting) som i höjer skatten mest. Totalt sett kommer kommunalskatterna i riket att stiga från dagens 32,19 procent till 32,28. Regionerna ökar skatten med 0,07 kronor, vilket motsvarar 78 procent av höjningen.

Att regionerna ligger bakom den största delen av skatteökningen är i sig inget nytt. Sedan år 2000 har regionerna höjt skatten med 1,75 kronor, jämfört med kommunernas mer blygsamma höjning på 0,15. Med andra ord ligger regionerna bakom 92 procent av skattehöjningarna.

Spridningen mellan Sveriges kommuner är relativt stor. Som mest höjs skatten i Ödeshög där den totala skattesatsen ökar med 1,85 kronor. Här svarade kommunen för en skattehöjning på 1,00 kronor samtidigt som Region Östergötland ökade skatten med 0,85. Den kommun som fick den största skattesänkningen var Lidingö kommun. Här sänkte kommunen skatten med 0,30 kronor. 

Förändring av kommunalskatt 2019-2020

Fyra största höjningarna och sänkningarna

KommunRegionTotal
Ödeshög1,000,851,85
Hammarö1,500,001,50
Ydre0,600,851,45
Danderyd1,400,001,40
Skinnskatteberg-0,050,00-0,05
Håbo-0,250,00-0,25
Orust-0,250,00-0,25
Lidingö-0,300,00-0,30
LADDA NER
Källa: SCB
Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Att regionerna står bakom den största delen av skattehöjningarna syns tydligt när man studerar förändringen av den totala skatten mellan 2019-2020. Östergötland, Kalmar, Halland och Jämtland framträder tydligt eftersom dessa regioner alla höjde skatten med 49 öre eller mer. 

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

På sidan Din kommun i siffror kan läsa mer om hur skatter, inkomster och utbildningsnivå med mera har utvecklats och jämföra med andra kommuner.