Läget i ekonomin - Februari

Högkonjunkturen håller i sig under inledningen av 2018. Även denna månad är sex av tio indikatorer starka och resten neutrala. Tillväxten var något lägre under 2017 jämfört med 2016 och landade på 2,4 procent.

I veckan presenterade SCB nya siffor för BNP-utvecklingen. Under 2017 var tillväxten 2,4 procent. Detta är en något lägre tillväxttakt jämfört med föregående år då den uppgick till 3,2 procent.

Någon avmattning tycks dock inte synas i indikatorerna till Läget i ekonomin. Barometerindikatorn ligger kvar över 100 med god marginal. Mest anmärkningsvärt är att exportorderstockens värde legat på en historiskt hög nivå de senaste sex månaderna. Vill man se en lika god utveckling måste man gå tillbaka ända till 97/98.

Industriproduktionen uppvisade en god utveckling under 2017 och steg med 12 procent jämfört med 2016. Dock är nivån alltjämt låg och därav är indikatorn fortsatt neutral. Arbetslösheten närmar sig ett starkt läge. Under februari föll arbetslösheten med 0,3 procentenheter jämfört med samma månad föregående år.


Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – februari