Kommunalskatterna som höjts mest

Sedan 2014 har kommunalskatterna höjts i 162 av landet 290 kommuner. I 112 kommuner har den varit oförändrad och endast 16 har sänkt skatten. I vissa regioner blir det stora skillnader i plånboken beroende på vilken sida av kommungränsen man bor.

Sedan det senaste kommunalvalet har kommunalskatterna i Sverige höjts med i genomsnitt 26 öre. Det finns dock stora regionala skillnader. Som mest har skatten höjts men 1,96 kronor i Pajala samtidigt som Österåker svarar för den största sänkningen med 1,32 kronor. På kartan kan du se hur skatten förändrats i just din kommun.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

På riksnivå svarar landstingen för två tredjedelar av den höjda kommunalskatten. Trots detta kan effekten på inkomsten för vissa närliggande kommuner bli tämligen slående. Exempelvis har Österåkers och Stockholms kommunalskatter dragit åt olika håll sedan förra valet. För en person bosatt i Stockholm, med en månadslön på 30 000 kronor, har förändringarna inneburit en ökad skatt på 2 000 kronor per år. Samma person bosatt i Österåker har istället fått behålla 4 500 mer jämfört med 2014. Skatteförändringarna skiljer sig således med 6 500 kronor mellan kommunerna.

Här kan du räkna ut dina skatteförändringar i din hemkommun med din egen lön.