Läget i ekonomin - november

Stämningsläget i ekonomin stärktes ytterligare under november då Barometerindikatorn steg till 114,1. För åttonde månaden i rad är indikatorn över 110 vilket tyder på mycket starkare tillväxt än normalt. Glada miner var det även på Stockholmsbörsen som rekordnoterade i början av månaden.

Inför kommande julhandel-tider är optimismen på topp både hos företag och hushåll. Detaljhandelns försäljning har utvecklats stabilt under hela 2017 och trenden lär fortsätta. Barometerindikatorn ökade med 0,7 enheter och visade den högsta novembernivån sedan 2011. Detta tyder på att svensk tillväxt kommer att vara fortsatt stark, trots att fler och fler börjat ana en inbromsning.

Stockholmsbörsen (All-Share) klättrade dessutom över nivån 600 för första gången någonsin. Framförallt verkar det vara de konjunkturkänsliga verkstads- och industribolagen som bidrar till optimismen då de väntas öka vinsterna till följd av högre tillväxt i världen. Kronans förstärkning som tyngde Stockholmsbörsen under sommaren har bromsat in något, vilket också är positivt för de exporterande bolagen.

I novembers utgåva av Läget i ekonomin bedöms 6 av 10 indikatorer som starka, resterande är neutrala. Jämfört med föregående månad är det varuexporten som nu gått från neutralt till starkt läge. Av de neutrala indikationerna noteras uppgångar i industriproduktionen där fordonsindustrin var det främsta drivande faktorn jämfört med föregående månad.

Under november publicerade även SCB siffror över BNP som ökade för det tredje kvartalet 2017. Det var främst fasta bruttoinvesteringar som bidrog till uppgången. Jämfört med samma kvartal 2016 steg BNP med 2,9 procent.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – november