Läget i ekonomin - mars

Stämningsläget i ekonomin blev något dystrare under mars vilket visar sig i att Barometerindikatorn backade med 1,6 enheter till 109,2. Trots nedgången är värdet högt och avspeglar att högkonjunkturen håller i sig. Stockholmsbörsen uppvisade en god utveckling och antalet varslade är fortsatt lågt.

Jämfört med förra månaden skedde endast blygsamma förändringar i Läget i ekonomins indikatorer. Värt att uppmärksamma är dock att Stockholmsbörsen närmade sig all-time-high, även om den nådde inte riktigt nådde hela vägen upp till toppnoteringen. En annan positiv utveckling var att antalet som varslades om uppsägning minskade med 250 personer jämfört med samma månad föregående år.

Under mars månad kom även märket på plats i den svenska avtalsrörelsen. Det blev ett treårigt avtal för exportindustrin med en kostnadsökning på 6,5 procent där 0,5 procent avsätts till delpension/flexpension.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin - mars