Läget i ekonomin – februari

Svensk ekonomi är inne i en konjunkturuppgång och många av indikatorerna i Läget i ekonomin pekar på en relativt stark utveckling. Dock kommer nu vissa negativa signaler från industrin. Till exempel föll Inköpschefsindex, PMI, i februari och bedömningen av orderläget från exportmarknaden blev mer negativt.

Tidigare i veckan publicerade SCB siffror som visade att BNP-tillväxten uppgick till 4,1 procent under 2015. Detta var en stark siffra som förstärker bilden av en ekonomi i uppgång. I månadens Läget i ekonomin återfinns också flera positiva signaler bland indikatorerna. Till exempel fortsätter arbetslösheten att falla och antalet personer som varslades om uppsägning var mycket litet. Ett par negativa antydningar finns visserligen också. Till exempel föll Inköpschefsindex tillbaka något och bedömningarna av orderläget från exportmarknaden blev mer negativa.

Ta del av samtliga indikatorer här:

Läget i ekonomin – februari

Läs också en längre kommentar till den senaste BNP-siffran här:

Hög tillväxt, men…