Läget i ekonomin - juni

Stämningsläget i ekonomin vände uppåt igen under juni vilket visar sig i att Barometerindikatorn klättrade en enhet. Dock har indikatorn ännu inte fångat de fulla effekterna av Brexit. Tjänsteexporten gick starkt upp och Stockholmsbörsen återhämtade sig från sin svarta måndag. 

Givetvis var Brexit månadens stora ekonomiska nyhet. När handeln på Stockholmsbörsen öppnade efter att ha haft midsommarstängt föll börsen med 7,8 procent under måndagen. För att hitta en större nedgång under en enskild dag måste vi backa till augusti 1987. Detta skapade stora rubriker, men ofta var det två saker som utelämnades. För det första hade börsen i tro på Bremain stigit precis innan valet. För det andra så medförde midsommarhelgen att ytterligare en dags internationell handel prisades in på Stockholmsbörsen under måndagen.

En svart dag på börsen ger givetvis stora rubriker, men faktum var att noteringen den 27 juni inte en var ett årslägsta för Stockholmsbörsen. Vid tre tillfällen under februari månad stängde index lägre. För den som satt still i båten kom dessutom en stark rekyl. Vid månadsslutet hade index stigit med 5,8 procent sedan den 27 juni.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – juni.

Som special under Almedalsveckan publicerar vi i vanlig ordning Läget på Gotland – 10 indikatorer om hur öns ekonomi ser ut. Ta del av Läget på Gotland här.