Pension i fem år mer?

Om man i år fyller 65 år och bestämmer sig för att gå i pension kan man se fram emot drygt 20 sköna år som pensionär. När jag och min generation går i pension vid 2050, kommer vi att kunna se fram emot nästan 25 år som pensionärer om pensionsåldern ligger kvar på 65 år. Allt på grund av den ökande förväntade livslängden.

I veckan lämnade utredaren för Ålderspensionsutredningen över sina förslag och sitt betänkande. Där föreslår utredaren bland annat att vi ska höja pensionsåldern. Det är ett förslag som de flesta av oss känner igen. Men varför fortsätter detta förslag att dyka upp? Jag ska försöka ge er en anledning.

Vi lever längre

Det finns många olika typer av pension. Tjänstepensionen som regleras i kollektivavtal, den allmänna pensionen som omfattar oss alla, och så finns de privata pensionsförsäkringarna. Gemensamt för dessa pensionsformer är att man sparar in under åren man arbetar för att kunna spendera när man har lämnat arbetsmarknaden.

Den förväntade livslängden i Sverige stiger, och har så gjort under många år. Det som händer när den förväntade livslängden stiger men pensionsåldern ligger still, är att våra insparade pengar måste räcka allt längre.

Den som går i pension i år har arbetat i ungefär 45 år av sitt liv, för att nu vara pensionär i ungefär 20 år. Vi som är runt 20 år idag kan räkna med att bli nästan 90 år gamla om prognoserna stämmer. Detta innebär att om pensionsåldern ligger kvar på dagens nivå på 65 år, kommer vi att arbeta i 45 år för att sedan vara pensionärer i nästan 25 år.

Utgifterna ökar

Så allt fler av oss kommer att bli ännu äldre, och alla kommer att vilja ha pension. Ska vi kunna hantera dessa utgifter måste vi göra något. Därför blir det inte helt orimligt att tänka sig en höjning av pensionsåldern för att på så sätt öka inbetalningarna till pensionssystemet.

Problemet illustreras i diagrammet nedan. På grund av den ökade medellivslängden kommer åttiotalisterna behöva arbeta tills de är 67 år, om de ska vara pensionärer lika stor andel av sina liv som de som är födda 1950 och går i pension vid 65 år.

Fler sätt att påverka

Det finns såklart fler lösningar på det här problemet och antagligen kommer man att behöva överväga flera av dem för att få det här att gå ihop. För vi vill alla att vår levnadsstandard som pensionärer ska, om än inte exakt motsvara, så i alla fall spegla den standard vi kunde ha när vi arbetade.