Ekonomifakta

Klas förklarar

Klas Eklund är en av Sveriges främsta läroboksförfattare och mest meriterade ekonomer. I 16 korta filmer förklarar han grundläggande ekonomiska begrepp och samband. Senaste tillskottet handlar om coronakrisen.

EU

VIll du lära dig mer om EUEU:? Klas förklarar hur EUEU: fungerar och vilken betydelse EUEU: har för Sverige.

Det finansiella systemet

Vad är det finansiella systemet och hänger allt ihop? Klas förklarar på vilket sätt banker spelar en samhällsviktig roll och hur olika sparformer, som aktier, fastigheter och obligationerobligationer: fungerar.

Valuta

Vad är skillnad på rörlig och fast växelkursfast växelkurs:? Klas förklarar vad de olika valutaregimerna innebär och vad som styr växelkursen.

Samhällsekonomi

Hur har läran om samhällsekonomin utvecklats? Klas förklarar vilka idéer och teorier som dominerat genom historien och vilka de främsta personerna bakom idéerna varit.

Aktier

Hur fungerar aktiemarknaden? Klas förklarar vanliga ord som används när man pratar om aktier, hur priser sätts på börsen och vilka typer av fonder som finns.

Räntor

Vad är räntaränta: och vad bestämmer hur hög eller låg räntan ska vara? Klas förklarar vad som påverkar räntan för lån till privatpersoner, hur räntan och inflationinflation: samspelar och räntans roll i samhällsekonomin.

Handelskrig

Varför uppstår handelskrig? Klas förklarar hur frihandelfrihandel: bidrar till tillväxttillväxt: och välståndvälstånd: men att det trots detta kan uppstå konflikter.

Coronakrisen

Våren 2020 slog coronaviruset till. Hur påverkar detta ekonomin och arbetsmarknadenarbetsmarknaden:? Klas Eklund förklarar varför effekterna blir så allvarliga.

Konjunkturen

Varför går det upp och ner i ekonomin? Klas Eklund förklarar konjunkturcykeln och varför en lågkonjunkturlågkonjunktur: faktiskt kan föra något gott med sig.

Skatter

Hur beskattas våra inkomster och kan skatter förändra hur vi beter oss? Klas Eklund förklarar hur skatter fungerar och vad de finansierar.

Invandring och integration

Vilka olika typer av invandring finns det och hur skiljer sig förutsättningarna åt mellan de olika grupperna? Klas Eklund förklarar vad som påverkar integrationen på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:.

Utbud och efterfrågan

Varför uppstår bostadsköer? Klas Eklund förklarar hur utbudutbud: och efterfråganefterfrågan: fungerar och vad som händer när marknadsmekanismerna sätts ur spel.

Inflation och deflation

Hur mycket inflationinflation: är lagom? Klas Eklund förklarar vad inflationinflation: och deflationdeflation: är, vad RiksbankenRiksbanken: gör för att styra inflationen och vilka problem som kan uppstå om priserna ökar i för snabb takt.

Arbetsmarknaden

Är arbetslöshetarbetslöshet: alltid ett problem? Klas Eklund förklarar hur arbetsmarknadenarbetsmarknaden: fungerar, vilka som tillhör arbetskraften och vad man kan göra för att minska arbetslösheten.

Tillväxt

Hur skapas ekonomisk tillväxttillväxt:? Klas Eklund förklarar vad tillväxttillväxt: är och hur innovationer och ökad produktivitetproduktivitet: kan minska fattigdomen i världen.

Miljö

Kan ekonomisk tillväxttillväxt: vara bra för miljön? Klas Eklund förklarar hur miljön kan förbättras genom teknisk utveckling, internationellt samarbete och det som ekonomer kallar att sätta pris på miljön.