Ekonomifakta

EU

Här hittar du Ekonomifaktas undervisningskompendium om EU. Genom övningsuppgifter, diskussionsuppgifter och ett quiz går vi igenom hur den svenska ekonomin påverkas av EU-medlemskapet.

Sveriges medlemskap i EUEU: har inneburit att den svenska ekonomin är mer sammanlänkad med världsekonomin än någonsin tidigare. Beslut om handelsavtal som fattas i Bryssel har konsekvenser för svenska företags förutsättningar att exportera och importera varorvaror: och tjänstertjänster:. Det påverkar efterfråganefterfrågan: på svenska produkter och företagens möjligheter att anställa personal. I förlängningen påverkar detta hur mycket skatter som betalas för att finansiera välfärdssektorn.

Den fria rörligheten över nationsgränserna gör det möjligt att utbilda sig och söka jobb i vilket EUEU:-land som helst. Det förbättrar matchningen på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: och människors möjligheter att hitta jobb som de trivs med. Medlemskapet i EUEU: har också inneburit att många beslut som tidigare fattades på nationell nivå i dag debatteras i Bryssel.

EU i klassrummet

För att illustrera hur EUEU:-medlemskapet påverkar den svenska ekonomin har Ekonomifakta tagit fram ett undervisningskompendium med övningsuppgifter om EUEU:. Kompendiet innehåller fyra delar:

Du kan ladda ner eller beställa hem EU från Eduna här