Ekonomifakta

Gymnasiepejl

Yrkesprogram eller högskoleförberedande program? Att välja program till gymnasiet kan kännas som ett svårt beslut med stor inverkan på framtiden. På den här sidan kan du se hur det gått på arbetsmarknaden för elever som studerat liknande program tidigare!

Genom att studera personer som redan avslutat gymnasiet kan man konstatera att vägen in på arbetsmarknadenarbetsmarknaden: ser olika ut beroende på vilken utbildningutbildning: man valt. Yrkesutbildningar kan exempelvis leda till jobb tidigare än högskoleförberedande program, där det är vanligare att studera vidare ytterligare ett par år innan man kommer ut på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:.

I tabellen nedanför kan du själv jämföra etableringsgrad och medianinkomst ett och tre år efter examen från gymnasieprogram i ditt närområde. Siffrorna gäller elever med examensår 2020 och 2018.

Detaljerad information om Gymnasiepejl.

(efter avslutad utbildning)

Alla program

Program
Etablerings­grad
Median­inkomst
Andel studerande
Barn- och fritidsprogrammet38 %22 742 kr28 %
Bygg- och anläggningsprogrammet58 %25 875 kr8 %
Ekonomiprogrammet29 %23 167 kr48 %
El- och energiprogrammet40 %23 867 kr20 %
Estetiska programmet11 %21 942 kr58 %
Fordons- och transportprogrammet60 %29 258 kr7 %
Handels- och administrationsprogrammet39 %23 392 kr23 %
Hantverksprogrammet27 %22 408 kr24 %
Hotell- och turismprogrammet30 %23 142 kr29 %
Humanistiska programmet9 %21 650 kr74 %
Industritekniska programmet54 %28 983 kr14 %
International Baccaleurate6 %24 892 kr71 %
Naturbruksprogrammet36 %24 383 kr25 %
Naturvetenskapsprogrammet12 %23 033 kr74 %
Restaurang- och livsmedelsprogrammet29 %22 558 kr20 %
Samhällsvetenskapsprogrammet24 %22 463 kr51 %
Teknikprogrammet15 %24 017 kr67 %
VVS- och fastighetsprogrammet52 %25 858 kr11 %
Vård- och omsorgsprogrammet51 %25 629 kr30 %

Källa: SCB

e/t = Uppgiften saknas. Detta kan bero på att antal elever är för få eller att programmet inte finns under den valda perioden.

Med anledningen av SCB:s beslut om reviderad sekretesspolicy redovisas resultatet i årets Gymnasiepejl per kommun istället för skolenhet.

Här kan du läsa mer om materialet!