Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Västra Götalands län

Västra Götalands län

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer och har 1 758 656 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det näst lägsta i landet med 12,1 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.