Ekonomifakta

Medianinkomst, Västra Götalands län

Västra Götalands län

Västra Götalands län omfattar 23 800 kvadratkilometer och har 1 758 656 invånare. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 334 357 kr, vilket var den tredje högsta i landet.

Visa alla nyckeltal för detta län

Medianinkomst

Källa: SCB

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.