Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Västmanlands län

Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer och har 280 713 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det högsta i landet med 13,7 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.