Ekonomifakta

Invånare i länet, Västmanlands län

Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer och har 280 713 invånare. Värdet för invånare i länet är det nionde lägsta i landet.

Visa alla nyckeltal för detta län

Invånare i länet

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.