Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Västmanlands län

Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer och har 280 713 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det sjunde lägsta i landet med 4,4 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.