Ekonomifakta

Nyföretagande, Västmanlands län

Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer och har 280 713 invånare. Värdet för nyföretagande är det nionde lägsta i landet med 10 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för detta län

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.