Ekonomifakta

Andel företagare, Västmanlands län

Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer och har 280 713 invånare. Länet utmärker sig med låg företagsamhet och har den fjärde lägsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.