Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Västmanlands län

Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer och har 280 713 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det sjätte lägsta i landet med 80,1 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.