Ekonomifakta

Andel högutbildade, Västmanlands län

Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer och har 280 713 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 11:e lägsta i landet med 24,8 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.