Ekonomifakta

Befolkningsökning, Västmanlands län

Västmanlands län

Västmanlands län omfattar 5 117 kvadratkilometer och har 280 713 invånare. Värdet för befolkningsökning är det åttonde högsta i landet med 1,3 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för detta län

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.