Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Västernorrlands län

Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer och har 243 265 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det fjärde högsta i landet med 13,2 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.