Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Västernorrlands län

Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer och har 243 265 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det näst högsta i landet med 5,2 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.