Ekonomifakta

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Västernorrlands län

Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer och har 243 265 invånare. Värdet för arbetslöshet (arbetsförmedlingen) är det tionde högsta i landet med 6,1 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

Källa: Arbetsförmedlingen

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.