Ekonomifakta

Nyföretagande, Västernorrlands län

Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer och har 243 265 invånare. Värdet för nyföretagande är det åttonde lägsta i landet med 9,9 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för detta län

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.