Ekonomifakta

Andel företagare, Västernorrlands län

Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer och har 243 265 invånare. Länet utmärker sig med låg företagsamhet och har den tionde lägsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.