Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Västernorrlands län

Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer och har 243 265 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det sjätte högsta i landet med 81,9 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.