Ekonomifakta

Andel högutbildade, Västernorrlands län

Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer och har 243 265 invånare. Värdet för andel högutbildade är det femte lägsta i landet med 23,4 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.