Ekonomifakta

Befolkningsökning, Västernorrlands län

Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer och har 243 265 invånare. Värdet för befolkningsökning är det lägsta i landet med −1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för detta län

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.