Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer och har 2 440 027 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det lägsta i landet med 2,6 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.