Ekonomifakta

Nyföretagande, Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer och har 2 440 027 invånare. Värdet för nyföretagande är det högsta i landet med 14,3 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för detta län

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.