Ekonomifakta

Andel företagare, Stockholms län

Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer och har 2 440 027 invånare. Länet utmärker sig med hög företagsamhet och har den tredje högsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.