Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Örebro län

Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer och har 307 772 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det tredje högsta i landet med 13,3 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.