Ekonomifakta

Invånare i länet, Örebro län

Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer och har 307 772 invånare. Värdet för invånare i länet är det åttonde högsta i landet.

Visa alla nyckeltal för detta län

Invånare i länet

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.