Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Örebro län

Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer och har 307 772 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det sjunde lägsta i landet med 80,2 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.