Ekonomifakta

Andel högutbildade, Örebro län

Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer och har 307 772 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tionde lägsta i landet med 24,7 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.