Ekonomifakta

Befolkningsökning, Örebro län

Örebro län

Örebro län omfattar 8 504 kvadratkilometer och har 307 772 invånare. Värdet för befolkningsökning är det nionde lägsta i landet med 0,8 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för detta län

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.