Ekonomifakta

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU), Norrbottens län

Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer och har 249 177 invånare. Värdet för arbetslöshet (statistiska centralbyrån - aku) är det lägsta i landet med 5,5 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Arbetslöshet (Statistiska centralbyrån - AKU)

Källa: SCB (AKU)

Arbetslösheten beräknas som antalet arbetslösa som andel av antalet personer i arbetskraften i ålder 15-74. Arbetskraften består av arbetslösa och sysselsatta. En person räknas som arbetslös om denna inte är sysselsatt men kan börja ett arbete inom 14 dagar och aktivt har sökt arbete under de senaste 4 veckorna eller inväntar att börja ett arbete inom tre månader efter mätveckan.