Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Norrbottens län

Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer och har 249 177 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det tredje högsta i landet med 5,1 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.