Ekonomifakta

Andel företagare, Norrbottens län

Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer och har 249 177 invånare. Länet utmärker sig med låg företagsamhet och har den åttonde lägsta andelen företagare i landet.

Visa alla nyckeltal för detta län

Andel företagare

Källa: SCB (BAS)

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.