Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Norrbottens län

Norrbottens län

Norrbottens län omfattar 97 242 kvadratkilometer och har 249 177 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det fjärde högsta i landet med 83 procent.

Visa alla nyckeltal för detta län

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.